O výcviku obecně

  • I když je v autoškolství velká konkurence, autoškoly se od sebe navzájem liší – např. komplexností nabídky, vozovým parkem, materiálním vybavením, cenou, počtem instruktorů, schopností přizpůsobit se žákovi, délkou trvání kurzu, ale také mírou poctivosti, obsahem nabízených témat výcviku, přístupem a chováním k žákovi, mírou pedagogických schopností instruktorů a zájmem o obor.
  • Každý výcvik jakékoli lidské činnosti je proces změn, který probíhá na straně žáka. Je tedy na žákovi, kolik z daného procesu přijme, ale též záleží na tom, kolik je ochoten svému cíli obětovat.
  • Ve vlastním procesu výcviku jde o spolupráci žáka a učitele.
  • Každý výcvikový proces má i své časové nároky z důvodu vstřebávání a uchování získaných dovedností a schopností.